آموزش طراحی شبکه فاضلاب به کمک برنامه SewerCAD  (  بخش اول ـ  بخش دوم  )

بخش دوم : وارد کردن خطوط شبکه ترسیم شده در فایل اتوکد به برنامه SewerCAD


1-2- با توجه به ابزار ترسیمی برنامه اتوکد، ابتدا خطوط شبکه مد نظر را در اتوکد ترسیم کرده و سپس فایل را با فرمت DXF

 (ترجیحا ورژنهای پایین مانند 2000 و یا R12/LT2) ذخیره می نماییم

سپس در برنامه SewerCAD  از منوي File >>> منوي Import  گزینه Poly line to Pipe را انتخاب مي نماییم.

2-2- در اين مرحله روي دكمه Browse كليك مي نماييم و فايل DXF محتوي خطوط انتقال را انتخاب كرده و در قسمت DXF unit = 1

گزینه m را انتخاب کرده، سپس روي دكمه Next كليك مي نماييم .

3-2- در اين مرحله در قسمت Tolerance ، عدد دلخواه را ( عدد 2 متر مناسب می باشد) وارد مي كنيم .

برنامه در صورتی که فاصله خطوط شبکه ترسیم شده، کمتر از عدد تعیین شده در این قسمت باشد

از  فاصله چشم پوشی کرده و خطوط را متصل فرض می کند.

در قسمت Which dxf با انتخاب یکی از گزینه ها، از فایل Dxf تنهاخطوط  با فرمت Line و یا تنها خطوط با فرمت Polyline

و یا تمامی خطوط اعم از Line و Polyline را خوانده و در محیط برنامه به عنوان خطوط شبکه فاضلاب ترسیم می نماید.

در بخش what would  در قسمت Createa با انتخاب گزینه Manhole ، برنامه در هنگام ترسیم خطوط شبکه در محل اتصال خطوط یک آدمرو ایجاد می نماید.

سپس د كمه Next را كليك مي كنيم.

4-2- در اين قسمت يكي از دو گزينه : وصل كردن لوله هاي نزديك به هم (انتهای یک لوله به میانه لوله دیگر)

در محدوده عدد Tolerance ياعدم اتصال لوله ها را انتخاب كرده و روي دكمه Next  كليك مي نماييم.

5-2- در اين مرحله پس از تيك زدن گزينه HMI-pipe با كليك روي دكمه Preview Drawing  می توانیم خطوط انتقال ايجاد شده را مشاهده كنيم.

سپس دكمه Finished  را انتخاب نموده و پنجره گزارش ایجاد شده را می بندیم.