آموزش طراحی شبکه فاضلاب به کمک برنامه SewerCAD  بخش اول ـ بخش دوم  )

بخش اول : ایجاد پروژه و تنظیمات اولیه و وارد کردن پلان نقشه شهری به محیط برنامه


 1-1- برنامه  Sewer CAD را باز كرده  و از منوي File  قسمت NEW را انتخاب کرده و  فايل را در محل دلخواه ذخيره مي نماييم .

سپس  نام پروژه و نام طراح را وارد نموده و روي دکمه Next كليك مي كنيم.

2-1- در اين مرحله به ترتيب فرمول محاسبه لوله هاي ثقلي و فرمول محاسبه لوله هاي تحت فشار را در قسمت  Friction Metod وارد نموده

و در قسمت Pipe Length میزان رند كردن طول لوله را وارد مي نماييم و سپس روي Next  كليك مي نماييم .

3-1- در اين مرحله در قسمت Drawing Scale  به ترتيب در جعبه متن VER , HOR ، عدد  1000 و 100 را وارد كرده

و در قسمت DXF unit = 1 ، گزینه m را انتخاب مي نماییم و سپس روي دكمه Browse كليك نموده و  فایلDXF نقشه پلان طرح را انتخاب می نماییم.

4-1- در اين قسمت دكمه Gravity pipe را انتخاب مي نماييم .

5-1- در اين مرحله پيش فرضهايي را براي لوله هاي ثقلي تعيين مي كنيم و سپس دكمه OK را تایید می نماییم.

و با نمایش یافتن مجدد پنجره مربوط به مرحله قبل، روي دكمه Manhole كليك مي نماييم .

6-1- در اين مرحله علاوه بر تعيين پيش فرضهاي منهول، در قسمت loading دكمه Add را كليك مي نماييم.

7-1- در اين قسمت گزينه Unit Lode – Unit type & Count را انتخاب و دكمه OK را كليك مي نماييم .

8-1- در اين مرحله در قسمت Unite Sanitary[Dry Weather] Load يك گزينه را انتخاب كرده و در صورت نياز آن را اصلاح مي نماييم

و در قسمت Loading Unite Count عدد 1 را وارد مي كنيم و سپس دكمه OK را كليك مي كنيم

پس از کلیک OK  بعدی دکمه Finish را كليك مي نماييم . اکنون تنظیمات اولیه انجام شده و پلان شهری نیز در محیط برنامه نمایش داده شده است.