راهنمای تصویری ترسیم آنلاین پروفیل هیدرولیکی

  • پس از ورود به صفحه ترسیم، جدول اطلاعات هیدرولیکی اولین خط شبکه فاضلاب را وارد نموده و در ردیف های بعد به ترتیب اطلاعات هیدرولیکی لوله دوم و سوم و …. را وارد نمایید
  • جهت تسهیل ورود اطلاعات می توانید ابتدا جداول هیدرولیکی مربوط به لوله ها را  با رعایت ترتیب ستون ها و نیز رعایت ترتیب اتصال لوله ها، در محیط اکسل ایجاد نموده و آن را در جدول هیدرولیکی کپی نمایید
  • پس از تکمیل جداول هیدرولیکی بر روی دکمه نمایش پروفیل کلیک نمایید
  • از دکمه های بزرگ نمایی و کوچک نمایی جهت تغییر اندازه نمایش و از دکمه های جابجایی پروفیل جهت تغییر ارتفاع ترسیم پروفیل استفاده نمایید.
  • در نهایت روی دکمه دانلود فایل اتوکد کلیک نموده و فایل خود را دریافت نمایید.