#1933

Ladan_poor
مشارکت کننده

در پنجره نمایش پروفیل هیدرولیکی روی دکمه option کلیک کنین و بعد Profil option رو انتخاب کنید
در پنجره باز شده با تغییر عدد مربوط به Increment فاصله نمایشی خطوط افقی رو تغییر بدین