#2045

Admin
سرپرست کل

با سلام
لوله ها در برنامه فراخوانی شده اند ولیکن به دلیل تفاوت مختصات قرار گیری در ابتدا دیده نمی شوند
بعد از اینکه لوله های فراخوانی شد با Zoom extents برنامه روی محدوده لوله ها زوم می نماید
البته ممکن است در فایل اتوکد یک یا چند خط در مختصات با فاصله زیاد به اشتباه وجود داشته باشند در این صورت با زوم اکستنت در محیط اتوکد این اشکال را می توان شناسایی و سپس خطوط اضافه را حذف نمود.