آموزش طراحی شبکه فاضلاب به کمک برنامه SewerGems   بخش اول ـ بخش دوم ـ بخش سوم ـ بخش چهارم)

نویسنده : مهندس مهبد کریمی


بخش چهارم : اختصاص دبی به هر منهول با استفاده از دستور LOAD BUILDER

1-4- برای اختصاص دبی به هر منهول در نرم افزار Sewer Gems از قابلیت LOAD BUILDER استفاده خواهیم نمود.

از تب TOOLS ، گزینه LOAD BUILDER را انتخاب و پنجره زیر به نمایش در می آید 

در این گزینه، مدلهای مختلف تخصیص دبی به آدمروها در دو گروه به نمایش درآمده است 

گروه اول مختص شرائطی است که شبکه فاضلاب از ابتدا طراحی می گردد و گروه دوم مربوط به حالت های بازسازی و نوسازی شبکه فاضلاب می باشد البته مشروط به آنکه دبی های فاضلابرو ها معین باشد.

در این آموزش، طراحی از ابتدا مدنظر بوده و منطقه فاقد شبکه فاضلاب قبلی می باشد . در اینجا دو رویکرد می توانیم داشته باشیم

رویکرد اول که رویکرد ساده نسبت به موضوع بوده  و کل فاضلاب تولیدی شهر به صورت مساوی بین آدمروها تقسیم خواهد شد. این رویکرد در اغلب موارد فاقد دقت کافی می باشد. 

در رویکرد دوم  دبی هر آدمرو بسته به مساحت تحت پوشش آن محاسبه و اختصاص یابد. که این رویکرد ، اساس کار این آموزش خواهد بود.

1-1-4- تعیین مساحت تحت پوشش هر آدمرو

برای تعیین دبی هر آدمرو باید با استفاده از روش نیمسازها ، مساحت تحت پوشش آنها را تعیین می نماییم . اینکار به صورت دستی، بسیار وقتگیر می باشد، اما نرم افزار SewerGems ، اینکار را در کمتر از چندین ثانیه به کمک قابلیت Theissen Polygon  انجام می دهد.

برای اینکار نیاز است تا محدوده شهر به صورت فایل شیپ درآورده سپس در مسیر زیر دستور را اجرا نماییم

TooLS→Theissen Polgon

با اجرای این دستور پنجره زیر باز می شود ،سپس با فعال کردن گزینه Node Layer ، گزینه Allmanhole را فعال می کنیم و با دستور Next به پنجره دیگر خواهیم رفت.

حال در پنجره بعدی محل ذخیره شیپ فایلمحدوده شهر ، را انتخاب نموده و با فشردن دکمه Next  و سپس تعیین مسیر ذخیره فایل ایجاد شده، نرم افزار در در زمان بسیار کوتاه، مساحت تحت پوشش هر منهول را تعیین خواهد نمود.

پس از ایجاد فایل، می توانیم آنرا به صورت پس زمینه به صفحه اصلی برنامه Sewer Gems اضافه کنیم برای اینکار در گوشه سمت چپ، روی گزینه Background Layer کلیک راست کرده و با انتخاب گزینه NEW مسیر ذخیره فایل مثلث بندی را مشخص می کنیم.

2-1-4- ایجاد لایه تراکمی شهر

 برای اینکار نیاز است که از لایه های تراکمی شهر استفاده نماییم لذا در منطقه مورد مطالعه فرض شده است که کل شهر دارای تراکم متوسط ، 300 نفر در هکتار می باشد.

دراین مرحله، ابتدا فایل محدوده شهر که به صورت POLYGON می باشد را به شیپ فایل تبدیل می کنیم . سپس در نرم افزار ARCMAP ،  جدول اطلاعات توصیفی لایه محدوده شهر را باز نموده  و در جدول اطلاعات توصیفی ،  یک ستون جدید ایجاد نموده و نام آن را DENSITY تعیین می کنیم. سپس مجددا یک ستون دیگر ایجاد و  نام آن را City  تعیین می کنیم. با استفاده از دستور Editor ،  به هر یک از ستون های جدید ، مقادیر زیر را اختصاص می دهیم. برای ستون Density ، مقدار 300 (معرف میزان تراکم در شهر مورد مطالعه)  و در ستون City ،نام شهر (برای مثال FARS) را درج می کنیم.

3-1-4- کار با دستور Load Builder

حال به مجدد به سراغ نرم افزار sewer Gems می رویم ، در تب Tools ، گزینه Load Builder را انتخاب کرده و گزینه Load Estimation By Population را انتخاب می نماییم

سپس با انتخاب Next پنجره بعدی به نمایش در خواهد آمد.

در پنجره جدید در گزینه Service Area Layer  ، فایل Theissen Polygon ساخته شده در قسمت های قبل اضافه می نماییم.

در گزینه Population Layer ، فایل محدوده شهر که به آن مشخصات تراکم را اضافه کردیم را وارد می کنیم.

در گزینه Load Density هم سرانه تولید فاضلاب را انتخاب خواهیم کرد.

البته فراموش نشود که واحد تراکم را حتما نفر در هکتار انتخاب نمایید.

حال گزینه Next را کلیک کرده و به پنجره بعدی وارد می شویم، در این پنجره دبی متوسط تولیدی شهر را مشاهده می کنیم در صورتیکه با محاسبات دستی همخوانی دارد گزینه NEXT و در غیر اینصورت با ضریب Global Multiplier، به آن عدد محاسباتی خواهیم رسید.

در انتها با انتخاب یک نام برای این کار و انتخاب سناریوی که قرار است این محاسبات بر روی آن اعمال گردد، دکمه Finish را کلیک کرده و به کل منهول ها، دبی متناظر با مساحت تحت پوشش آنها اختصاص داده می شود.